NADA U BOLJU BUDUĆNOST
Orlando u rukama domaćeg dečka
Ovogodišnji Orlando dobio je 24-ogodišnji dubrovački glumac Nikola Baće za ulogu Vuka Konavljanina u trećem dijelu "Dubrovačke trilogije", "Na taraci"
Objavljeno: 8.26.2015 6:20:55 AM
Nikola Baće / Dubrovačke ljetne igre

Jedan od dramskih i književnih simbola Dubrovnika, Vojnovićevu "Dubrovačku trilogiju", režirao je Staša Zurovac, a Nikola Baće glumio je Vuka Konavljanina u trećem dijelu "Na taraci".

Ocjenivački sud za dramski program, u sastavu Željka Turčinović, Hrvoje Ivanković i Davor Mojaš, svoju odluku obrazložio je Baćinom svježom, sugestivnom te govorno i psihološki iznijansiranom kreacijom te nadom u neki novi naraštaj umjetnika koji će znati, htjeti i moći dostojno prezentirati amblematska djela dubrovačke dramske zaostavštine, koji je ovaj mladi glumac svojom izvedbom pružio.