KONAČNO
Pokreće se studij Dramske pedagogije
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokreće Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije
Objavljeno: 10.11.2015 3:27:23 AM
Izvor: kritikaz.com
Autor: Kritikaz.com
Dramska pedagogija / wikipedia.org

Program studija koncipiran je tako da studenti stječu znanja i vještine potrebne za primjenu dramskih metoda u nastavi, kao i za vođenje djece u izvannastavnim dramskim aktivnostima. Studenti će steći i kompetencije za kritičku analizu predstava kazališta za djecu i mlade, kao i za koncipiranje i provođenje istraživanja u području dramskog odgoja i kazališta za djecu.

Budući da je riječ o specijalističkom studiju, studenti će biti usmjereni više prema usvajanju praktičnih znanja i vještina nego prema istraživanju. Ipak, program studija fleksibilno je zamišljen, tako da će studenti moći u značajnoj mjeri birati sadržaje prema vlastitom interesu.

Studij će moći upisati pristupnici koji su završili:
• diplomski sveučilišni Učiteljski studij,
• diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
• sveučilišne diplomske studije nastavničkih usmjerenja,
• sveučilišne diplomske studije humanističkog usmjerenja koji se sadržajno povezuju
s dramskom pedagogijom,
• sveučilišne diplomske studije iz polja kazališne umjetnosti.

Studij će, dakako, moći upisati i 'predbolonjski' studenti, čije su diplome po zakonu izjednačene s gore navedenim diplomama. Trajanje studija: Godina dana (dva semestra).

Nakon završetka studija studenti stječu akademski naziv Sveučilišni specijalist obrazovnih znanosti (univ. spec.): dramski pedagog.

Planirani broj studenata: 30
Školarina. 12.500 kn po semestru (25.000 kn za kompletan studij)
Natječaj za upis studenata bit će raspisan početkom studenog.

Više informacija (program i sadržaj studija, sastav predavača i sl.) možete dobiti na dramska.pedagogija@ufzg.hr.